osa, joka kytkee taivaallisen lha, joka kytkee taivaallisen lhn rukousten puolesta. oka todistaisi rukouksen voiman, mutta ihmisUnemme kertovat paljon meistä. Kun sinulla on kyky analysoida omia uniasi ja työstää niitä, se voi auttaa sinua kasvamaan elämässäsi. Ihmiset tuntevat usein halvaantumisen tunteen nukkuessaan. Tämä johtuu siitä, että he kohtaavat esteitä ja haasteita valve-elämässään. Kun ihminen nukkuu, hän saattaa kokea, että jokin pitää hänestä kiinni niin, ettei hän voi liikuttaa kehoaan, jolloin hän kokee pelkoa. Aikuisilla halvaannuttavat unet merkitsevät ongelmallisia suhteita, kun kasvoimme ja kehityimme. Nämä tilanteet, jotka ihminen tuntee unissaan viittaavat mahdollisuuteen työstää niitä ja kehittyä itsessään. Kun analysoi omaa untaan ja työstää näkemäänsä, kokee usein positiivisen muutoksen elämässään.

stellanmatkassa.com