Ihmisen auraa kuvataan utuiseksi kuplaksi, jossa on ihmisen koko kehoa ympäröivä valo ulottuen päästä varpaisiin. Jokainen auran taso liittyy ihmisen fyysiseen, henkiseen, emotionaaliseen ja hengelliseen tilaan. Energiavirrat, jotka lähtevät ihmisen ajatuksista, tunteista, terveydentilasta, läsnäolon taidosta ja menneistä kokemuksista on varastoitunut auran eri kerroksiin. Auralla on monia tasoja, jotka ovat yhteydessä ja heijastavat tietoa kehon kautta seitsemän eri chakra –energiakeskuksen välityksellä sekä välittömän ulkoisen ympäristön vaikutusta.

Auran eteerinen tason ensimmäinen kerros ulottuu puolesta tuumasta kahteen tuumaan ihon alle, ja kuvastaa kehon ulkopintaa. Tämä energiakenttä on pääosin yhteydessä ensimmäiseen chakraan, tai elimiin, meridiaaneihin ja heijastaa kehon fyysistä terveyttä.

Seuraava chakra –taso on noin kolme tuumaa kehon pinnasta. Tämä on tärkeä tasoa, josta täytyy pitää huolta, koska se on yhteydessä ensimmäiseen ja kolmanteen auran kerrokseen. Tämä kerros edustaa tunteita ja tuntemuksia.

Kolmas auran kerros ulottuu kolmesta kahdeksaan tuumaan. Tämä osa osoittaa henkisen kykysi ja mielesi luovuuden tason. Se voi olla väriltään keltainen.

Neljäs kerros on henkisten ominaisuuksien ilmentymä, jossa on sateenkaaren värejä. Tämä on noin yhden jalan verran ihon pinnasta.

Viides taso ulottuu noin kahteen jalkaan. Tämä sisältää erilaiset maailman fyysiset muodot.

Kuudes kerros ulottuu noin kahteen – kahteen ja puoleen jalkaan. Tämä taso on pääosin henkimaailman ilmentymää ja pyyteettömän rakkauden taso.
Seitsemäs kerros on kaikkein voimakkain auran kerros. Se kokoaa kaikki muut kerrokset ja ulottuu yli kolmeen jalkaan. Tämä taso yhdistää sielun universumiin tehden siitä jumalaisen.

Kaikki nämä auran kerrokset voivat toimia moitteettomasti vain silloin, jos kaikki chakrat ovat tasapainossa niin, että auran kaikki tasot ovat selkeästi erottuvina omilla paikoillaan. Jos missään chakrassa on ongelmia, se heijastuu persoonallisuuteen ja henkilön auraan.